Är du avstängd så är du avstängd!

Spel Inspek Tionen

Idag kan vi läsa på Spelinspektionens hemsida att en spelare som har stängt av sig via nationella avstängningssystemet Spelpaus ville spela igen men blev nekad:

En avstängning via Spelpaus.se (det nationella självavstängningsregistret) kan inte avslutas i förtid, enligt en dom från Förvaltningsrätten i Linköping (mål 1158-19).

En person som nekats att avsluta sin avstängning i förtid valde att överklaga detta. Förvaltningsrätten konstaterar att om en person på eget initiativ skulle kunna avsluta sin avstängning i förtid skulle detta motverka syftet med registret. Förvaltningsrätten avslår därmed överklagan.

Och det låter ju synnerligen rimligt. Har man stängt av sig från möjligheten att spela så ska man inte heller kunna spela under den valda tidsperioden. Många som stängt av sig har antagligen ett problematiskt förhållande till spel om pengar, och dessa personer bör ju inte ha möjligheten att spela när de gjort de aktiva valet att stänga av sig från just spel om pengar.

På spelpaus.se kan man stänga av sig från spel och direktmarknadsföring under antingen 1 månad, 3 månader, 6 månader eller tills vidare. Väljer man ”tills vidare” så har man efter 12 månader möjligheten att logga in och avsluta avstängningen om man så vill.

Comments on this entry are closed.